Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Jaarverslag

Jaarverslag 2019 Stichting PlusBus de Lauwers e.o.

Voorwoord van het bestuur

Met trots presenteren we u het jaarverslag van 2019. Het was een mooi jaar met veel prachtige ritten. Er kwamen veel nieuwe klanten bij en dat is mooi. Zo breiden we gestaag uit en maken we steeds meer mensen blij. Gelukkig bleef het aantal vrijwilligers op peil en enthousiast. Broodnodig voor de toekomst van onze PlusBus. Want eerlijk is eerlijk; zonder hen zijn we nergens!

Bestuurssamenstelling in 2019

Margreet Jonker, voorzitter

Paulina Fransooijs-Reitsma, secretaris

Machiel Mulder, penningmeester

Ale Zijlstra, lid

Ids Attema, lid

De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. (zie statuten)

Bestuursvergaderingen

We kwamen als bestuur vier keer bijeen.

In vogelvlucht de belangrijkste zaken daaruit:

  • Ingebruikname van de nieuwe bus op 11 januari, gecombineerd met vrijwilligersbijeenkomst in dorpshuis in Burum.
  • Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding zodat ze gedurende de dag waarop ze als begeleider / chauffeur op pad niet op eigen kosten voor lunch en versnapering hoeven te betalen. Halve dag weg: € 7,50; hele dag € 15,-.
  • Buiten de lijn Groningen / Drachten / Leeuwarden moet een chauffeur altijd een begeleider bij zich hebben. Zonder deze dubbele bezetting gaat de rit niet door.
  • We nemen een definitief besluit om oude bus te verkopen.
  • Er komt een takenlijst voor chauffeur en begeleider.
  • Contacten met een ouderen-organisatie in Leeuwarden leidt niet tot een gewenst ontstaan van een ‘Leeuwarder PlusBus’ met voldoende bestuur en vrijwilligers. Diverse pogingen om iets in Leeuwarden op te zetten onder de vleugels van Plus Bus de Lauwers stranden wegens gebrek aan mensen. De pogingen daartoe worden gestaakt.
  • Machiel Mulder treedt terug als penningmeester en draagt zijn taken over aan Tiny Zuidersma.
  • Verder behandelen we tijdens de vergadering de lopende zaken zoals financiën, voorbereiding ritjes, sponsoring, de voorbereiding van de agenda van de vrijwilligersvergadering en alles wat verder ter tafel komt.

Vrijwilligersvergadering

De vrijwilligersvergadering wordt steeds in de week na de bestuursvergadering gehouden en vindt plaats bij Renze in het dorpshuis in Burum. Het zijn gezellige vergadering met een officieel deel waarbij vlot belangrijke zaken worden besproken waarna de ritten worden verdeeld. Daarna is er tijd om bij te praten aan de bar.

Vrijwilligers 

in 2019 hadden we aan het begin van het jaar 18 vrijwilligers. Aan het einde van het jaar was dat aantal met 1 toegenomen en telden we 19 vrijwilligers. Onder hen zijn chauffeurs, begeleiders, telefonisten, planners, bestuursleden, onderhoudsmensen en redacteuren voor het boekje. Veel vrijwilligers hebben meerdere taken en zijn multi-inzetbaar.

Klanten

In 2019 breidde het klantenbestand van PlusBus de Lauwers fors uit. Begonnen we het jaar met 310 klanten; aan het einde van het jaar hadden we er 390. Deze zijn in ieder geval een keer mee geweest, maar de meesten waren vaker van de partij. Een van de klanten ging maar liefst 75 keer met een ritje mee.

In totaal werden er in 2019 67 ritten met 1 bus gemaakt; 52 ritten met twee bussen en 10 keer werden zelfs drie bussen ingezet. We huurden daarvoor een extra bus van een verhuurbedrijf in Dokkum.

Financieel verslag 2019: