ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Voor Plusbus De Lauwers is een ANBI in aanvraag.

Hiervoor vindt op de website een beleidsplan, een beloningsbeleid en een jaarverslag, De informatie hierover kunt u vinden in het menu onder ANBI.